شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#مجلس#رئیسه مجلس#هیئت رئیسه مجلس

عضو هیئت رئیسه مجلس: نمایندگان استیضاح وزرا را امضا و ساعتی بعد آن را پس می‌گیرند

عضو هیئت رئیسه مجلس: نمایندگان استیضاح وزرا را امضا و ساعتی بعد آن را پس می‌گیرند

منیبان نوشت:عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید: نمایندگان استیضاح را امضا می‌کنند، ساعتی بعد تعدادی از آنها به صورت منفرد می‌آیند، نامه می‌دهند مبنی بر اینکه امضای خود را پس گرفتند لذا این رفتارها باعث شده که استیضاح وزرا با تأخیر انجام شود.

علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه هیئت رئیسه جلوی استیضاح وزرا را گرفته است، گفت: خیر، هیئت رئیسه مجلس جلوی استیضاح وزرا را نگرفته است. برخی مواقع استیضاح مطرح می‌شود اما تعداد امضاها بالا و پایین می‌شود، به این ترتیب که توافق می‌کنند و برخی نمایندگان امضای خود را پس می‌گیرند. وقتی امضاهای استیضاح به حدنصاب قانونی برسد، هیئت رئیسه مجلس نمی‌تواند جلوی استیضاح را بگیرد.

او رفتار نمایندگان را عامل اصلی تاخیر در استیضاح وزرا دانست و افزود: در حقیقت آیین‌نامه اجازه نمی‌دهد که هیئت رئیسه جلوی استیضاح را بگیرد. منتها قضیه از این قرار است که نمایندگان استیضاح را امضا می‌کنند، ساعتی بعد تعدادی از آنها به صورت منفرد می‌آیند، نامه می‌دهند مبنی بر اینکه امضای خود را پس گرفتند لذا این رفتارها باعث شده که استیضاح وزرا با تأخیر انجام شود.

نمایندگان به صورت منفرد، امضای خود را از پای استیضاح وزرا پس می‌گیرند/ هیئت رئیسه مجلس جلوی استیضاح وزرا را نگرفته است

سلیمی در پاسخ به اینکه با توجه به تاکید مدوام نمایندگان بر استیضاح وزرایی نظیر فاطمی امین و عبدالملکی، استیضاح قریب‌الوقوع است؟ خاطرنشان کرد: استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس است. اگر نمایندگان مُصِر باشند، استیضاح حق آنها است و صورت می‌گیرد.

۲۱۲۱۷

.