شهرخبر

ببینید| کلام نقض جدید از خیابانی در دیدار رئال مادرید و چلسی

جواد خیابانی در تازه ترین جمله مخصوص خود در دیدار رئال مادرید و چلسی و زمانی که بنزما با ضربه سر توپ را به تیرک دروازه تیم لندی کوبید گفت: ورزشگاه رو می ترکونه اما منفجر نمیشه!

ببینید| کلام نقض جدید از خیابانی در دیدار رئال مادرید و چلسی