کاظمی قمی: دشمن به‌دنبال فتنه میان ایران و افغانستان است/ وضعیت مهاجرین مطلوب است