شهرخبر

شکایت عمران زاده از باشگاه استقلال رد شد

شکایت حنیف عمران زاده از باشگاه استقلال رد شد

کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال شکایت بازیکن و مربی پیشین استقلال تهران علیه این باشگاه را مردود اعلام کرد.

به گزارش مشرق، آرای صادره کمیته تعیین وضعیت درباره برخی پرونده‌ها به شرح زیر است:

* در پی شکایت مهدی ایزدی از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸۱۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و ۱۷ میلیون و ۶۵۸ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۶۸۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

* با توجه به شکایت محمود خمیس از باشگاه سپیدرود رشت این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۴ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت محمدرسول حسینی از باشگاه چوکای تالشیان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۸ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال در حق خواهان محکوم شد.

* در پی شکایت حسین کوهستانی از باشگاه بنیامین ورزش پارسه (دارایی) این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پی شکایت محمدهادی یعقونی از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

* با توجه به شکایت حنیف عمران زاده از باشگاه استقلال تهران، کمیته وضعیت دعوای خواهان را مستند به بند ۱۱ ماده ۱۱ آئین نامه دادرسی کمیته وضعیت مصوب ۱۳۹۶ مردود اعلام کرد.

* در پرونده شکایت هیأت فوتبال استان بوشهر از بهنام عسگرخانی مبنی بر خروج از استان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

* در پی شکایت میلاد نوری از باشگاه صنعت مس کرمان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان در تمام موارد خواسته، قرار رد صادر کرد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

منبع: فدراسیون فوتبال