شهرخبر

فیلم/ تظاهرات مردم کراچی در حمایت از عمران خان

تظاهرات مردم کراچی در حمایت از عمران خان

مردم کراچی در حمایت از عمران خان به خیابان ها آمدند و شعارهای ضدآمریکایی سر دادند.