شهرخبر

شعارهای ضدآمریکایی هواداران عمران خان در لاهور

شعارهای ضدآمریکایی هواداران عمران خان در لاهور

شعارهای ضد آمریکایی هواداران عمران خان در شهر لاهور پاکستان را در این فیلم مشاهده می کنید.