شهر خبر

انتقاد رئیس پلیس راهور ناجا از نظارت بر کیفیت قطعات خودروسازان

انتقاد رئیس پلیس راهور ناجا از نظارت بر کیفیت قطعات خودروسازان

سردار هادیان فر گفت: برابر قانون مکلف هستیم سهم تقصیر سازمان ها و نهادها را مشخص کنیم و سازمان استاندارد باید در خصوص کیفیت قطعات خودروها پاسخگو باشد.