ببینید | جشن و شادمانی مخالفان عمران خان در خیابان‌های اسلام آباد