دعوت قایقران کردستانی به اردوی تیم ملی آب‌های آرام و چند خبر ورزشی دیگر