رضایی: چرخ کشتی با این رقم‌ها نمی‌چرخد/ کشتی چندین برابر مجموع بسیاری از فدراسیون‌ها اعزام و هزینه دارد