شهرخبر

دوزخ با برزخ چه تفاوت هایی دارد؟

کارگرآنلاین | توقف در برزخ‌، موقتی‌، ولی در آخرت همیشگی است‌.

به گزارش کارگرآنلاین یکی از سوالات مطرح در خصوص عالم آخرت اینکه تفاوت بین دوزخ و برزخ چیست؟

پاسخ :
در ذیل به برخی از تفاوت های عالم برزخ و عالم قیامت اشاره می کنیم:
1. پاداش و کیفر در برزخ‌، تنها گوشه‌ای از پاداش و کیفر کامل در قیامت است‌; پیامبر اکرم‌می‌فرماید: "قبر، باغی از باغ‌های بهشت یا حفره‌ای از حفره‌های دوزخ است‌."
 
2. با مرگ و ورود به برزخ‌، روح از بدن جدا می‌شود، ولی در قیامت‌، دوباره به آن باز می‌گردد: "اللَّه‌ُ یَتَوَفَّی الاْ ?َنفُس‌َ حِین‌َ مَوْتِهَا وَ الَّتِی لَم‌ْ تَمُت‌ْ فِی مَنَامِهَا فَیُمْسِکُ الَّتِی قَضَی‌َ عَلَیْهَا الْمَوْت‌َ وَ یُرْسِل‌ُ الاْ ?ُخْرَی‌ََّ إِلَی‌ََّ أَجَل‌ٍ مُّسَمًّی‌;خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می‌کند و ارواحی که نمرده‌اند نیز به هنگام خواب می‌گیرد; سپس ارواح کسانی را که فرمان مرگ آن‌ها را صادر کرده نگه می‌دارد و ارواح دیگری را تا سرآمد معینی باز می‌گرداند." "مِنْهَا خَلَقْنَـَکُم‌ْ وَ فِیهَا نُعِیدُکُم‌ْ وَمِنْهَا نُخْرِجُکُم‌ْ تَارَة‌ً أُخْرَی‌َ  ما شما را از آن « زمین‌» آفریدیم و در آن باز می‌گردانیم و بار دیگر «در قیامت» شما را از آن بیرون می‌آوریم‌."
 
3. توقف در برزخ‌، موقتی‌، ولی در آخرت همیشگی است‌: "وَ مِن وَرَآئهم ‌ بَرْزَخ‌ٌ إِلَی‌َ یَوْم‌ِ یُبْعَثُون‌َ  ودر پیشاپیش آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته می‌شوند."
 
4. نوع پاداش و عقاب‌های برزخی و اخروی از یک دیگر  متمایزند. برزخ جایی برای تکامل و تربیت مؤمن یا رهایی وی از عذاب برخی از اعمال نادرست است‌; در روایتی آمده است‌: "فشار قبر برای مؤمن‌، کفارة ضایع کردن نعمت‌ها از ناحیه او است‌." در مقابل‌، برزخ برای کافران‌، عذاب عقیده و عمل است و در آخرت‌، پس از حساب رسی دقیق به اعمالشان‌، عذاب‌های دیگری را خواهند چشید."
 
5. روح‌ِ انسان‌، پس از مرگ‌، در جسدهای لطیفی قرار می‌گیرد که از بسیاری ویژگی‌های ماده برکنار است و چون از هر نظر شبیه این جسم است‌، به آن قالب مثالی یا بدن مثالی می‌گویند که نه به کلی مجرد و نه مادی محض است‌، بلکه دارای یک نوع تجرد برزخی است‌; از این رو، زندگی در برزخ‌، به شکل قالب مثالی است‌; اما در قیامت‌، بهشت یا جهنم جسمانی و روحانی خواهد بود. و...