اما درحالی که این استقبال در ایران هم از طرف مردم شدیدا قابل لمس است، همچنان قانون شفافی در این حوزه وجود ندارد. پروژه توکن همراه، شاید بزرگترین بلاکچین ایرانی همراه اول هم از این موضوع مستثنی نیست.

محمد علی اخائی، معاون راه‌کارهای دیجیتال و هوشمند سازی همراه اول امیدوار است تا زمان اجرایی شدن این پروژه، رگولاتورها نیز به یک جمع بندی مناسب برسند.