شهرخبر

رئیس جمهور: اقدامات انجام شده برای توسعه البرز کافی نبوده است /نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده و مراکز تحقیقاتی متعدد مزیت مهم استان البرز است

رئیس‌جمهور اقدامات انجام شده در طول سال‌های گذشته برای پیشرفت استان البرز را ناکافی دانست و گفت: استان البرز از مراکز تحقیقاتی متعدد و زمینه‌های مناسب فعالیت‌های فناورانه و نیروی انسانی جوان، تحصیلکرده و کارآمد برخوردار است که پتانسیل‌های بسیار خوبی ...

خبرگزاری میزان