شهرخبر
گزارش اقتصادنیوز از بازار سهام 17 فروردین 1401

ساز ناموزون شاخص ها در بورس تهران / رونق در معاملات خودرویی ها

کدخبر: 486995
اقتصادنیوز:امروز 17 فروردین 1401 معاملات روز پایانی بازار سهام با تغییر رنگ شاخص کل بورس همراه شد. البته ساز شاخص ها ناموزون بود.

به گزارش اقتصادنیوز ، شاخص‌ها در بورس آهنگ ناهماهنگی در روز پایانی داشت. بدین ترتیب شاخص کل بورس با افت 7.6 هزار واحد (0.52 درصد) در نقطه 1.463 میلیون واحد رسید. شاخص کل هم وزن در بورس نیز با افت 1.5 هزار واحد (معادل 0.41 درصد) روبه رو شد.

در بورس فولاد، فملی، شتران، شبندر، رمپنا، خودرو و وبملت با بیشترین کاهش ارزش بازار بیشترین تاثیر ار در کاهش شاخص کل بورس داشتند. شاخص کل فرابورس در معاملات امروز برخلاف شاخص بورس امروز هم با 69.02 واحد افزایش در نقطه 19.85 هزار واحد ایستاد. ومهان، غصینو، سمگا، تجلی و فرابورس نمادهایی بودند که بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فرابورس داشتند اما صبا و بساما با بیشترین کاهش ارزش بازار در فرابورس روبه رو شدند.

حقیقی ها همچنان در بورس و فرابورس خریدارند

ارزش کل معاملات بازار سهام 8.38 همت بود و ارزش معاملات خرد سهام 6.79 همت برآورد شد. البته حقیقی ها در این روز 264.2 میلیارد تومان از بازار سهام خارج  و 88.3 میلیارد تومان به صندوق های با درآمد ثابت وارد کردند. حقیقی ها همچنین در این روز در نقش خریدار ظاهر شدند؛ به طوریکه سرانه خرید حقیقی ها 30.9 میلیون تومان و سرانه فروش حقیقیها 31.2 میلیون تومان بود.

حقیقی ها در این روز در نمادهای سمگا با 57.9 میلیارد تومان، پترول با 24.4 میلیارد تومان، ولساپا با 23.6 میلیارد تومان، خگستر با 18.5 میلیارد تومان و فپنتا با 13.1 میلیارد تومان شاهد بیشترین ورودی پول بودند. حقیقی ها در این روز همچنین در نمادهای شتران با 54.5 میلیارد تومان، ومعادن با 39.4 میلیارد تومان، فملی با 36.4 میلیارد تومان، شبندر با 28.2 میلیارد تومان و خودرو با 24.8 میلیارد تومان شاهد بیشترین خروجی پول بودند. بررسی خروجی پول حقیقی ها نشان میداد که حقیقی ها در معاملات امروز خروج را در دستورکار قرار دادند.

حقوقی ها امروز در نمادهای ومعادن، وتجارت، وبصادر، ملت و خپارس بیشترین موقعیت خرید و در نمادهای خساپا، شپنا، وپارس، بورس و بترانس نیز بیشترین موقعیت فروش ایجاد کردند.

در پایان معاملات امروز، ارزش صف های خرید از 2.5 همت به 551.9 میلیارد تومان تقلیل یافت. ارزش صف های فروش نیز برعکس صف های خرید از 23.1 میلیارد تومان به 154 میلیارد تومان افزایش یافت.تعداد نمادهای دارای صف خرید (106 نماد) با برتری نسبی نسبت به تعداد نمادهای دارای صف فروش (53 نماد) روبه رو بود.

سهمی که در فرابورس دوباره سرزبان ها آمد

بیشترین نسبت حجم به شناوری برای نماد بالاس با 26.5 درصد بود. مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن در بازار دوم فرابورس با صف فروش امروز همراه بود. همچنین 145 نماد در معاملات امروز بیش از 2.5 درصد افزایش قیمت داشتند و 136 نماد بیش از 2.5 درصد کاهش قیمت داشتند.

در بورس بیشترین افزایش قیمت برای نماد سخاش با 4.98 درصد و بیشترین کاهش قیمت هم برای تکنو با 4.23 درصد بود. بیشترین حجم معاملات هم برای نمادهای خودرویی (خساپاف خگستر، خودرو، خپارس) و دیگر نمادهای ولساپا، پترول و وبصادر بود. خودرو، فرآورده نفتی، شیمیایی، فلزات اساسی و بانکها برترین گروه های صنعت در بورس از لحاظ ارزش معاملات بودند.

در فرابورس هم بیشترین افزایش قیمت برای نماد تلیسه با 4.99 درصد و بیشترین کاهش قیمت برای نماد بالاس با 4.72 درصد بود که این نماد البته با بیشترین نسبت حجم به شناوری هم همراه بود. بیشترین حجم معاملات فرابورس هم برای نمادهای کرمان، تجلی، سمگا، کارا، فرابورس، ومهان و اعتماد بود.