شهرخبر

مرجان فاطمی : به مناسبت نوروز ۱۴۰۱ انواع و اقسام سریال و مسابقه و تاک شو و ... از شبکه‌های تلویزیون پخش شد. چهره‌های مختلفی به میدان آمدند و رقابت گسترده‌ای شکل گرفت. انتخاب برنده و بازنده از میان این خیل گسترده کار سختی است. با این حال سعی کرده‌ایم مهمترین‌ها را از میانشان انتخاب کنیم.

277853816_349969063737554_1259045420365096116_n

277859332_671065084131408_6114654094652199605_n

277857530_1729690187381145_4141172143706237231_n

277856236_121204497173405_7421639294421026894_n

277886517_108687635139199_6070599329021840403_n

277939824_7344254762311218_6772006972522095613_n

277852558_4944051932339158_3810082341467822665_n

277855809_954460801893611_3177673211693638937_n

277839717_161056789620148_8293202222903759881_n