تیغ بران جبار آذین روی آثار نوروزی/ شبکه نمایش خانگی روی عیدی های مردم هم حساب باز کرده است/ خداداد فقط مدعی سریال طنز بود/ نجلا و زیرخاکی از روی دست هم ساخته شدند!