شهرخبر

سقوط عجیب پراید بین صخره‌های ساحلی عسلویه

سقوط عجیب پراید بین صخره‌های ساحلی عسلویه

در این فیلم سقوط پراید بین صخره‌های ساحلی نایبند عسلویه را مشاهده می‌نمایید.