رونمایی از کاپ قهرمانی جام جهانی توسط ستاره فرانسوی