نامی که علی‌اکبر رفوگران، کارآفرین اصفهانی خالق آن است. بسیاری از افراد او را با عنوان «پدر نوشت‌افزار» ایران می‌شناسند. داستان بیک از کجا شروع شد و قرن چهارده را در کجا به پایان رساند؟