پشت پرده شیطنت علیه بازیکن ملی پوش استقلال ؛ چه کسی چوب لای چرخ استقلال می گذارد ؟!