به خوبی متوجه شیطنت علیه بازیکن استقلال شدیم/ نمی گذاریم چوب لای چرخ تیم ما بگذارید