شهرخبر

ویدئو| شهری در آمریکا در آتش نابود شد

ساکنان تگزاس خانه ها و دارایی های خود را در آتش سوزی جنگلی از دست داده اند. آتش سوزی های شدید در ایستلند بیشتر شهر کربون (شهری در تگزاس) را نابود کرده است و موجب سوخته شدن چندین خودرو و برجا گذاشتن آوار شده است.