سخنگوی کرملین: حتی به ایده استفاده از سلاح اتمی فکر نمی‌کنیم