مسئول دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی در گفت‌وگویی، اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر نامساعد بودن حال این مرجع تقلید را تکذیب کرد و افزود: خبر مراجعه و بستری شدن آیت الله مکارم شیرازی در بیمارستان صحت ندارد و حال ایشان خوب است.