وقتی رییس پلیس راهور به راننده پراید خراب‌شده کمک می‌کند / فیلم