شهرخبر

حقایقی حیرت انگیز از دل طبیعت / زنبورها توان شبیه‌سازی ژنتیکی را دارند

هنگامی که یک جهش ژنتیکی در کارگران زنبور عسل کیپ آفریقای جنوبی (Apis mellifera capensis) اتفاق افتاد این زنبورها قادر به تولید مثل غیرجنسی بدون از دست دادن هیچ ماده ژنتیکی شدند. زنبورهای کارگر شروع به دست زدن به انواع نقشه‌های حیله‌گرانه کردند.

سلام نو