شهرخبر

قطعنامه‌ توقف فوری جنگ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد / فیلم

مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را برای توقف فوری جنگ روسیه و اوکراین تصویب کرد، این قطعنامه از سوی اوکراین، آمریکا و انگلیس ارائه شد، ایران به قطعنامه مجمع عمومی رای ممتنع داد.

قطعنامه‌ توقف فوری جنگ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد / فیلم