شهرخبر

تصویب قطعنامه‌ برای توقف فوری جنگ توسط مجمع عمومی سازمان ملل

تصویب قطعنامه‌ برای توقف فوری جنگ توسط مجمع عمومی سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را برای توقف فوری جنگ روسیه و اوکراین تصویب کرد. این قطعنامه را اوکراین، آمریکا و انگلیس ارائه کردند. ایران به قطعنامه مجمع عمومی رای ممتنع داد.