حیرت داوران عصر جدید از دیدن استعداد یک دختر 8 ساله/ او پدیده است+ فیلم