شهرخبر

روش قطعی پایان ریزش مو در هر سنی

کارگر آنلاین | خرما غنی از آهن است و شاید جریان خون را در پوست سر بهبود ببخشد. این موضوع ممکن است به رشد مو کمک کند. هرچند تحقیقات زیادی در این زمینه انجام نشده است.