شهرخبر

جدیدترین موضع گیری بشار اسد علیه رژیم صهیونیستی

جدیدترین موضع گیری بشار اسد علیه رژیم صهیونیستی

رئیس جمهور سوریه گفت: آواره کردن مسیحیان، یکی از اهداف اصلی توطئه‌های خارجی علیه منطقه است، ولی به صورت اساسی، یک هدف اسرائیلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، نمایندگان انجمن ها و نهادهای فعال در زمینه مسائل بشردوستانه، اجتماعی و توسعه، با بشار اسد رئیس جمهور دیدار کردند. این دیدار در قالب کنفرانس بین المللی کلیسای کاتولیک و مسیحیت صورت گرفت.

رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: شهروند مسیحی در سوریه، ضعیف یا شهروند درجه دو نیست، بلکه شریک این کشور است و عنوان این شراکت، کار و تولید است.

اسد تصریح کرد: ابن‌مایه اقدامات توسعه‌محور، حفظ توازن اجتماعی است و باید برای فرصت گفتگو و تفکر گروهی که در این کنفرانس حاصل شده است، اهمیت قائل شد و مکانیزمهایی برای آن تدوین کرد.

وی همچنین گفت که آواره کردن مسیحیان، یکی از اهداف اصلی توطئه‌های خارجی علیه منطقه است، ولی به صورت اساسی، یک هدف اسرائیلی است؛ زیرا زمانی که کشورهای منطقه به چند کشور فرقه‌ای تقسیم شد، رژیم صهیونیستی نیز به بافت عادی آن بدل می‌شود.