کیت بلانشت: همسرم گفت تا ۳۰ سالگی جواب می‌دهی/ دیدن فیلم‌های خودم مشقت‌بار است