شهرخبر

ببینید | خاطره احسان علیخانی از اشتباه عجیب در ماه‌ عسل؛ عقد عروس با پدر داماد!

ببینید | خاطره احسان علیخانی از اشتباه عجیب در ماه‌ عسل؛ عقد عروس با پدر داماد!

علیخانی گفت: سال ۸۴ در برنامه مراسم عقد داشتیم و اسم‌ها را دیر به عاقد دادند، بعد از برنامه متوجه شدیم عروس را به عقد پدر داماد درآورده‌اند!

265 262