علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: 

«‌مانع‌زدایی در سال مانع‌زدایی
سرعت صدور مجوز مشاغل خانگی در ‎دولت مردمی ۳۰ برابر مدت مشابه سال قبل شد.

از ۲۸ بهمن تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۰

درخواست ثبت شده در سامانه: ۸۶۲۸۰

جمع مجوزهای صادره: ۷۴۵۸۰ (۸۶ درصد)

مجوزهای صادر شده در بازه مشابه سال گذشته: ۲۵۵۴»