شهرخبر

مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی، سازمان بنادر گفت: از ۳۰ نفر خدمه کشتی اماراتی، ۲۸ نفر نجات یافتند که بندر بوشهر منتقل شدند. متاسفانه یک نفر از خدمه جان خود را از دست داده است. نشانه هایی از یک نفر مفقود بدست آمده، اما به علت باد شدید، هلیکوپترهای امداد قادر به پرواز نیستند.

تصاویری از نجات ۲۸ خدمه کشتی غرق شده اماراتی