دعوت ویژه باشگاه پرسپولیس از سرمربی پرافتخار این باشگاه برای دیدن دربی