شهرخبر
عکس / روز هفتم تخریب پل رو گذر مجتمع پالادیوم / جمع آوری سقف آغاز شد

صد آنلاین | پس از آغاز عملیات اجرای رای ماده صد مجتمع پالادیوم توسط شهرداری منطقه یک در هفت روز گذشته ، این عملیات همچنان ادامه دارد و جمع آوری سقف آن آغاز شده است .