شهرخبر

ایلنا | قائم مقام و مشاور معاونت فرهنگی و اجتماعی در امور اجرایی، هماهنگی و مالی وزارت علوم درباره وضعیت دانشجویان بازداشتی توضیحاتی ارائه کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

قائم مقام و مشاور معاونت فرهنگی و اجتماعی در امور اجرایی، هماهنگی و مالی وزارت علوم درباره این موضوع گفت: طی دو سال اخیر در محیط فیزیکی دانشگاه زیاد با این مساله مواجه نشدیم که در این زمینه دچار مشکل شوند ولی ممکن است در سال‌های پیش اتفاقاتی افتاده باشد که آن‌ها داستان های خودشان را دارند. این موضوع را باید از معاون وقت وزیر بپرسید که چه کارهایی انجام دادند یا ندادند. در دو سال اخیر در وزارت خانه چنین موضوعاتی مطرح نشده است.

ما در کشور چند میلیون دانشجو داریم که هر دانشگاه‌ آیین نامه‌ها، کمیته‌های انضباطی و تصمیمات خاص خود را دارند. کمیته‌های انضباطی عمدتا در معاونت دانشجویی تشکیل می‌شود.