رقابت شبکه یک و شبکه افق در معرفیِ سلبریتی‌های مردمی