شهرخبر

جزئیات طرح ترافیک در سال آینده

جزئیات طرح ترافیک در سال آینده

سعیدیان‌فر، معاون سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: مبلغ طرح ترافیک، بستگی به نوع معاینه فنی و زمان تردد در طرح ترافیک دارد.