سیدعباسی: هیچ وقت از شکست فجر سپاسی خوشحال نمی‌شوم