ستاره خارجی : پرسپولیس بخش مهم زندگی من است ؛ استقلالی‌ها خوشحال نباشند