پیش‌بینی آقای خاص کشتی از برنده دربی/ سیدجلال گل بزند خوشحال می‌شوم