شهرخبر

صد آنلاین | پس از آغاز عملیات اجرای رای ماده صد مجتمع پالادیوم توسط شهرداری منطقه یک دو روز گذشته ، امروز هم این عملیات ادامه دارد و در چند روز آینده پنل های کناری و کف و سقف به طور کامل جمع آوری می شود.