شهرخبر

عکس/ عقب‌نشینی مجتمع هشت بهشت از ساحل

عقب نشینی مجتمع هشت بهشت از ساحل

حریم ساحلی مجتمع هشت بهشت عباس آباد متعلق به شهرداری اصفهان در پی دستور رئیس جمهور رفع تصرف شد. این مجتمع بیش از ۷۰۰ مترمربع از اراضی ساحلی را به تصرف خود در آورده بود.