شهرخبر

طرح زوج و فرد ورزشکاران دوومیدانی ایران!

طرح زوج و فرد ورزشکاران دوومیدانی ایران!

توضیحاتی در مورد اقدام عجیب فدراسیون دوومیدانی برای روزهای تمرین ورزشکاران را در این فیلم مشاهده می کنید.