شهرخبر
اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

جزییات کف و سقف عیدی امسال

۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ساعت۱۰:۵۵
جزییات کف و سقف عیدی امسال

بر اساس حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۱۴۰۰، عیدی امسال کارگران نباید کمتر از از ۵.۳ میلیون تومان باشد.

اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ عیدی کارگران برای یک سال باید حداقل با دستمزد ۲ ماه و حداکثر با دستمزد ۳ ماه فرد برابر باشد. این الزامی است که قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ تعیین کرده است. 

برای محاسبه میزان عیدی سال ۱۴۰۰ باید دستمزد روزانه کارگر را در ۶۰ (تعداد روزهای دو ماه) ضرب کنیم. در صورتی که رقم پایه حقوق را در نظر بگیریم دستمزد روزانه کارگر برابر با ۸۸ هزار و ۵۱۶ تومان خواهد بود. این عدد ضرب در ۶۰ روز برابر با ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان است. یعنی حداقل عیدی سال ۱۴۰۰ باید ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان باشد.

حال اگر بر همین مبنا حداکثر عیدی را بخواهیم محاسبه کنیم. عدد دستمزد روزانه یعنی ۸۸ هزار و ۵۱۶ تومان را باید در ۹۰ (تعداد روزهای سه ماه) ضرب کنیم. به این ترتیب حداکثر عیدی امسال برابر با ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار تومان خواهد بود.

رقم محاسبه شده برای افرادی است که یک سال کامل در مجموعه خود کار کرده باشند. اما اگر فردی کمتر از یک سال در یک مجموعه حضور داشته باشد نحوه محاسبه عیدی او متفاوت خواهد بود.

برای محاسبه عیدی این افراد باید حداقل دستمزد روزانه یعنی ۸۸ هزار و ۵۱۶ تومان را در ۶۰ ضرب کرده سپس عدد به‌دست آمده را تقسیم بر ۱۲ کنیم و حاصل را در تعداد ماه هایی که فرد مشغول به کار بوده ضرب کنیم.

به طور مثال حداقل عیدی برای فردی که ۴ ماه در یک مجموعه کار کرده به این شکل محاسبه می‌شود: ۸۸۵۱۶ ضرب در ۶۰ تقسیم بر ۱۲ ضرب در ۴ که برابر می‌شود با یک میلیون و ۷۷۰ هزار تومان.

حداکثر عیدی برای این فرد نیز با همین فرمول محاسبه می‌شود فقط به جای ۶۰ باید دستمزد روزانه را در ۹۰ ضرب کنیم. بنابراین حداکثر عیدی فردی که ۴ ماه از سال را در مجموعه حضور داشته برابر با ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان خواهد بود.

ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار که در ششم اسفند ۱۳۷۰ به تصویب مجلس رسیده است می‌گوید: تمام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

در تبصره این ماده واحده به عیدی کارگرانی که کمتر از یک سال خدمت کرده‌اند پرداخته شده است. بر اساس این تبصره مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه شود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز کند.

همچنین در کارگاه هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می‌شود عرف کارگاه معتبر خواهد بود.

وضعیت پرداخت عیدی برای بازنشستگان تامین اجتماعی با کارگران متفاوت است. عیدی بازنشستگان از سوی هیات وزیران تعیین می‌شود. 

برای سال ۱۴۰۰ نیز برابر مصوبه هیات وزیران، مبلغ عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، یک میلیون و پانصد هزار تومان، تعیین و تصویب شده است. علت تعیین این سقف آن است که برابر بودجه سال ۱۴۰۰ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مبلغ عیدی کارمندان، ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان تعیین و تصویب شده است.