شهرخبر

امروز چهارشنبه برگزار می شود؛

نشست مجمع عمومی سازمان ملل با موضوع محکومیت روسیه

نشست مجمع عمومی سازمان ملل با موضوع محکومیت روسیه

ادعا می شود که نشست امروز مجمع عمومی سازمان ملل با هدف انزوای دیپلماتیک روسیه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز مدعی شده که مجمع عمومی سازمان ملل قرار است در نشست امروز چهارشنبه، ضمن توبیخ مسکو بابت اقدام نظامی در اوکراین، خواستار توقف فوری نبرد و خروج نیروهای روس شود.

ادعا می شود که این اقدام با هدف منزوی کردن دیپلماتیک روسیه در سازمان ملل انجام می شود.

در آستانه رای گیری امروز چهارشنبه، حدود ۱۹۳ عضو مجمع عمومی سازمان ملل حمایت خود را از پیش نویس قطعنامه ای در محکومیت اقدام نظامی روسیه در اوکراین اعلام کرده اند.

این قطعنامه مشابه همان قطعنامه ای است که پیشتر در شورای امنیت از سوی روسیه وتو شد.