شهرخبر

بیرون ریختن آب دهان در خواب، دلایل + راهکارها/اینفوگرافیک

بیرون ریختن آب دهان در خواب، دلایل + راهکارها/اینفوگرافیک

بزاق زیاد که به آن سیالوره نیز می‌گویند می‌تواند نتیجه‌ی تولید زیاد بزاق یا کاهش دفع بزاق باشد که باعث می‌شود آب از دهان راه بیفتد که معمولا نگران‌کننده نیست؛ اما گاهی می‌تواند علامتی از یک مشکل بزرگ‌تر باشد