اشتباهاتی به قیمت از دست رفتن ششمین قهرمانی؟ | تمدید عجیب با بازیکنی که هواداران را خوشحال نکرد